News

Women's Day - MASHBIR//365

Women's Day

בשנה האחרונה 200,000 נשים הותקפו ע"י בני זוגן. כרשת שלמעלה מ-70% מעובדיה הן נשים, המשביר לצרכן חרטה על דגלה להילחם באלימות במשפחה. ביום האישה נתרום לעמותת "ל.א.לאלימות נגד נשים, תורמה...

Women's Day

בשנה האחרונה 200,000 נשים הותקפו ע"י בני זוגן. כרשת שלמעלה מ-70% מעובדיה הן נשים, המשביר לצרכן חרטה על דגלה להילחם באלימות במשפחה. ביום האישה נתרום לעמותת "ל.א.לאלימות נגד נשים, תורמה...