מדיניות החזרות והחלפות בסניפי ה MASHBIR

אתם יכולים לשנות את דעתכם!

ניתן להחזיר/להחליף פריטים אשר נרכשו ברשת מכל סיבה, בתוך 14 ימים ממועד הרכישה בהצגת חשבונית קניה/פתק החלפה ובהתאם

לכללים הבאים (למעט תכשיטים – 7 ימים ((״החזרה״(:

א. למעט פריטים אשר נעשה בהם שימוש, פריטים ללא תווית/אריזה מקורית, פריטים שנפגמו, פריטים שיוצרו בהתאמה אישית, פריטים שתוקנו/כובסו/נקנו בזהב ישן, מזון ומשקאות, דיסקים תוכנות ומוצרים הניתנים להעתקה, הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים, מחטבים וגרביונים.

ב. מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת. )"מבצעי כמות מיוחדים-למשל 1+ 1, מוצר שני ב 50%-ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם

תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים( במידה ויוחזרו רק חלק מהמוצרים, זיכוי בלבד / יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה. החזר כספי יינתן על פי אותם תנאי הרכישה )בהחזרה של כל המוצרים(.

ג. החזרת מוצרים שנרכשו מזכיינים לרבות תכשיטים ואופטיקה, ניתן לבצע בסניף בו נרכשו או בסניפים בהם קיימות מחלקות זכיינים אלה )פרטים באתר החברה /הזכיין(. החזרת תכשיט משובץ יהלומים/אבני חן מותנית בבדיקת התכשיט על ידי זכיין התכשיטים טרם קבלת הזיכוי/ההחזר הכספי.

ד. כנגד החזרת המוצרים יונפק זיכוי לרכישה במשביר. פריטים אשר נרכשו באמצעות תווי קניה, יחולו על הזיכוי המונפק תנאי השימוש והמגבלות של אותם תווי קניה.

ה. האמור במדיניות ההחזרה הינו לעניין החזרת טובין שלא עקב פגם ואינו גורע מהוראות כל דין. החזרה/ביטול לרכישה שבוצעה בנקודות קבע/משטרה תיעשה בהחזרת הנקודות לכרטיס בלבד.

ו. מוצר שנרכש בסניף עודפים ניתן להחליף בסניף עודפים בלבד, כפי שיהיו מעת לעת.

ביטול עסקה

ביטול עסקה )לרבות מוצר שניתן במתנה) יבוצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( תשע“א 2010 למוצרים שמחירם מעל 50 ₪ כנגד הצגת חשבונית קניה/הוכחת קניה ולרבות האמור בסעיפים א׳ ו-ב׳ לעיל. הרשת רשאית לחייב את הצרכן בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, הנמוך מהם.

מועדי ותנאי הביטול בהתאם לתקנות של מוצרי הלבשה, הנעלה ותכשיטים שמחירם עד 3,000 ₪ - עד תום יומיים ממועד הרכישה שאינם ימי מנוחה. מוצרים הנמכרים באריזה המקורית - תוך 14 ימים. האמור לעיל הינו תמצית התקנות בלבד ואינו גורע מהוראת כל דין.

 

אחריות למוצרים

האחריות למוצרים מוענקת וממומשת על ידי ספקי המוצרים וכפופה לתנאים הקבועים בתעודת האחריות ככל שקיימת למוצר. האחריות מוגבלת לפגם ביצור/בחומרי הגלם בלבד ואינה כוללת נזקי שבר, קרע, בלאי טבעי, טיפול לקוי, שריטות ו/או פגמים שמקורם בגורם חיצוני, בשימוש בלתי סביר, ו/או שלא למטרה לשמה נועד המוצר. זה לא נקבע על ידי ספקי המוצרים? לא הבנתי את השאלה.

מוצר לגביו הועלו טענות פגם יועבר לבדיקת ספק המוצר אשר לפי בדיקתו יקבע את אופן הטיפול בטענות. מוצר שיימצא כפגום יוחלף במוצר זהה/שווה ערך. אין באמור כדי לגרוע מהוראת כל דין.

 

פורסם: יולי 2021