Women's Day - MASHBIR//365

Women's Day

בשנה האחרונה 200,000 נשים הותקפו ע"י בני זוגן.
כרשת שלמעלה מ-70% מעובדיה הן נשים, המשביר לצרכן חרטה על דגלה להילחם באלימות במשפחה. ביום האישה נתרום לעמותת "ל.א.לאלימות נגד נשים, תורמה כספית מכל הלב.
בחזרה לבלוג